perkhidmatan terjemahan

  Akademi Bahasa Arab Malaysia juga menawarkan perkhidmatan terjemahan. Itu dia:
 • - Terjemahan Inggeris ke Arab.
 • - Terjemahan Arab ke Inggeris.
 • - Terjemahan Bahasa Melayu ke Bahasa Arab.
 • - Terjemahan Arab ke Melayu.

  Sejak penubuhannya pada 2008, Akademi Arab Malaysia telah menterjemah banyak dokumen, buku, risalah, risalah, kertas saintifik dan laman web. Perkhidmatan terjemahan kami termasuk tetapi tidak terhad kepada:
 • - Terjemahan bahan promosi ke dalam bahasa Arab dan begitu juga sebaliknya.
 • - Terjemahan laman web ke dalam bahasa Arab dan begitu juga sebaliknya.
 • - Terjemahan kajian kemungkinan ke dalam bahasa Arab dan begitu juga sebaliknya.
 • - Terjemahan buku ke dalam bahasa Arab dan begitu juga sebaliknya.
 • - Terjemahan kertas akademik ke dalam bahasa Arab dan begitu juga sebaliknya.