Arab Standard Moden

Muat turun Struktur Kursus di sini.

Kursus terdiri daripada sembilan gred dalam 3 tahap, Asas, Menengah dan Lanjutan. Pada akhir kursus ini, seseorang harus dapat membaca dan memahami teks mengenai topik yang menarik dan dapat berkomunikasi dalam situasi seharian. Laluan ini direka khas untuk individu dan kumpulan yang ingin belajar Bahasa Arab Standard, baik untuk tujuan akademik atau peribadi.

Bagi pemula, kelas memberi tumpuan kepada perbendaharaan kata penting dan tatabahasa asas (pada peringkat awal tatabahasa diajarkan secara tersirat, kecuali diminta sebaliknya). Pada peringkat selanjutnya, fokus beralih ke tatabahasa yang lebih mendalam dan perbendaharaan kata yang lebih luas digalakkan. Walaupun semua peringkat mengikuti kurikulum yang ditetapkan, tahap yang lebih tinggi menawarkan lebih banyak peluang untuk penyimpangan dari bahan kursus. Kami menggunakan sumber tambahan untuk membantu anda mengatasi kelemahan linguistik seperti yang dikenal pasti, dan untuk memberi tumpuan kepada bidang yang mempunyai minat khusus.

Pada semua peringkat anda digalakkan untuk menggunakan Akademi dan kemudahannya untuk mengembangkan kemahiran berbahasa anda dengan lebih jauh. Adalah sukar untuk memperoleh pemahaman yang tepat mengenai penggunaan kata-kata tanpa berbicara bahasa Arab secara berkala.

Tahap 1: Bahasa Arab Asas

Tahap sekolah rendah ditujukan untuk pelajar yang mempunyai sedikit atau tidak ada pendedahan bahasa Arab sebelumnya. Peserta akan belajar membaca dan menulis menggunakan abjad Arab, dan memperoleh kemahiran yang diperlukan untuk melakukan perbualan sederhana mengenai keperluan harian. Pelajar mula membina asas kosa kata dan diperkenalkan dengan struktur tatabahasa dan sintaksis asas. Menjelang akhir tahap satu, pelajar seharusnya dapat memenuhi tuntutan sosial rutin dan keperluan kerja yang terhad.

Tahap 2: Bahasa Arab Pertengahan

Pelajar yang memasuki tahap pertengahan seharusnya dapat bercakap dengan jelas, bercakap mengenai subjek terhad, dan membaca dan menulis teks mudah. Tahap ini menekankan teknik membaca, penyelidikan dan komposisi dalam bahasa Arab, serta kemahiran perbualan yang maju. Bahan audio-visual dan terbitan diperkenalkan untuk memperkukuhkan pemahaman mendengar dan membaca. Pelajar mendapat keyakinan yang tinggi terhadap tatabahasa dan sintaksis(susunan kata dan frasa) dan menumpukan perhatian untuk mengembangkan asas kosa kata mereka. Pada akhir tahap ini, pelajar seharusnya dapat bercakap, membaca dan menulis dengan yakin mengenai pelbagai mata pelajaran, termasuk: politik, agama, ekonomi dan budaya.

Tahap 3: Bahasa Arab Lanjutan

Peserta yang lebih maju harus dapat bercakap dengan yakin dan jelas dalam kebanyakan situasi, dan dapat membaca dan menulis mengenai subjek yang berbeza dengan mudah. Tahap lanjutan menekankan pemahaman membaca secara keseluruhan, kemahiran menulis lanjutan, teknik terjemahan dan pemerolehan perbendaharaan kata yang berterusan. Sebagai tambahan kepada teks yang diperkenalkan untuk kerja kelas dan pembelajaran di rumah, bahan kursus juga dapat menggambarkan keperluan dan minat individu pelajar yang maju. Peserta yang berjaya melengkapkan tahap ini harus memiliki kemahiran bahasa Arab yang boleh diterima untuk penggunaan akademik atau profesional.